Stypendia Pomostowe z Fundacją Odlewnia

Fundacja Odlewnia po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskim programie stypendialnym “Stypendia Pomostowe”, a maturzyści z naszego regionu mogą ubiegać się o rekomendację Fundacji, by uzyskać tegoroczne stypendium – 7 tys. zł.  Partnerami Programu zostali Powiat Chełmiński, Urząd Miasta Chełmna, Gmina Chełmno i FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o.

O stypendia na I rok mogą ubiegać się ambitni i zdolni tegoroczni maturzyści ze wsi i małych miejscowości, osiągający dobre wyniki w nauce i pochodzący z niezamożnych rodzin (dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 2107 zł), którzy rozpoczną studia dzienne w akademickich uczelniach publicznych.

O Stypendium pomostowe mogą ubiegać się osoby, które:

– zdały egzamin maturalny, są absolwentem liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia i ukończyły szkołę w 2022 roku

– posiadają obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka

– są zameldowani na terenie miasta Chełmna albo gminy Chełmno

– pochodzą z rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł brutto

– Osiągnęły dobre wyniki w nauce, potwierdzone zdobyciem min. 100 punktów na maturze (wyliczone wg algorytmu, szczegóły we wniosku)

 

Na wypełnione zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia br. 

Zgłoszenie można:

– wysłać pocztą (Fundacja Odlewnia, ul. Polna 10, 86-200 Chełmno, dopisek: Stypendia Pomostowe)
– wrzucić do oznaczonej skrzynki przy portierni na ul. Polnej 10

– wysłać mailem na adres biuro@fundacjaodlewnia.pl, w tytule Stypendia Pomostowe (wówczas dokumenty do wglądu należy dostarczyć w ciągu dwóch dni w przypadku otrzymania akredytacji)

W połowie sierpnia Komisja Stypendialna wybierze 3 maturzystów, którym udzielimy akredytacji.
W październiku ostateczne wyniki – będą one jeszcze zatwierdzane przez komisję Programu Stypendiów Pomostowych.

 

W załączniku znajdą Państwo wniosek i regulamin oraz krótką informację o Stypendiach Pomostowych. Dokumenty są również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem: https://fundacjaodlewnia.pl/pliki-do-pobrania/

 

Partnerami Strategicznymi Programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Narodowy Bank Polski, Partnerzy Główni: Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas, Partnerzy: koalicja blisko 90 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Centrum im. Profesora Bronisława Geremka oraz Fundacji Stocznia. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Program Stypendiów Pomostowych

Fundacja Wspomagania Wsi

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ WNIOSEK

/materiał prasowy/

 

Ostatnie posty
Skip to content